top of page

Enkele veel gestelde vragen

Bijgewerkt op: 11 jul. 2022

Net zoals in elke sector hebben ook thuisverpleegkundigen vragen waar ze een antwoord op zoeken. Hieronder lijsten we je de meest gestelde vragen van thuisverpleegkundigen met een korte Q&A.


Moet ik een beroepsaansprakelijkheids-verzekering afsluiten?


Ja! Het slachtoffer van een medische fout heeft recht op vergoeding van de door de fout veroorzaakte schade. Deze vergoeding kan tot 20 jaar na het voorval worden uitbetaald. Daarom moet je, zelfs nadat je bent gestopt met werken, nog steeds jouw verantwoordelijkheid nemen, zelfs als je in deze periode overlijdt. Dit heeft dus gevolgen voor uw erfgenamen. Sluit dus zeker deze verzekering af. Je moet uw patiënten ook laten weten dat u deze verzekering heeft.


Mag ik reclame maken voor mijn activiteit als thuisverpleegkundige?


Ja, dat mag! Let wel op. De regelgeving inzake reclame door zorgverleners voorziet wel een verbod in de volgende situaties:

 • Het hebben over gratis gezondheidsverlening.

 • Het verwijzen naar de tussenkomst van de ziekteverzekering in de kosten van deze uitkeringen. 


Wat zijn de regels voor het verpleegkundig dossier? Moet het op papier of met de computer?

Je moet een volledig verpleegdossier bijhouden om recht te hebben op een vergoeding voor de diensten die je levert. Indien er geen verpleegdossier aanwezig is of de minimale inhoud niet is opgenomen, vindt er geen vergoeding plaats. Er is geen vereiste voor het formulier van verpleegdossiers. Het kan dus op papier of elektronisch.Wat moet er minimaal in het verpleegkundig dossier vermeld worden?


De minimale inhoud van het verpleegdossier:

 • De identificatiegegevens van de begunstigde.

 • Voorschriftinhoud (met de identiteitsbewijsgegevens van de voorschrijver).

 • De identificatie van de versterkte verpleegkundige zorg gedurende elke verpleegdag.

 • De Katzschalen.

Wanneer de zorg van de patiënt technische diensten omvat, moet de minimale inhoud van het zorgdossier ook het volgende omvatten:

 • De zorgplanning.

 • De evaluatie van de zorg.

Er zijn onder andere ook specifieke documenten vereist, namelijk:

 • Complexe en specifieke wondverzorging.

 • Palliatieve patiënten.

 • Prestaties die alleen door diabetesverpleegkundigen kunnen worden verleend.


Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als thuisverpleegkundige?


Je mag geen onnodig dure of overbodige zorg verlenen, ook al is die voorgeschreven. Je bent dus altijd verantwoordelijk voor je prestaties.


Je verantwoordelijkheden kunnen worden bepaald volgens de volgende wetten:


Administratie: Volgens de ziekteverzekeringswet (bekend als de ASSI-wet), gecoördineerd op 14 juli 1994, treedt de Medische Evaluatie- en Controledienst (SECM) op als een toezichthoudende instantie, en in overeenstemming met de bepalingen van de Provinciale Medische Commissie. Deze instanties zorgen ervoor dat zorgprofessionals en onconventionele praktijken zich aan wet- en regelgeving houden.


Strafrecht: Volgens het Strafrecht en Sociaal Strafrecht. De (juridische) kwalificatie van strafbare feiten wordt bepaald door de bevoegde rechtbank: De strafrechter of de arbeidsrechtbank.


Civiel: Volgens het burgerlijk recht. Bijvoorbeeld schade door een medische fout of zorg. Algemeen wordt aangenomen dat zorgverleners een middelenverbintenis hebben ten aanzien van patiënten in plaats van een resultaatsverbintenis.


Alle middelen moeten worden ingezet om tot goede resultaten te komen, maar het succes van de behandeling kan niet worden gegarandeerd.Hopelijk hebben we je vragen kunnen beantwoorden.

Comments


bottom of page