top of page

Cohortzorg in de thuiszorg

Bijgewerkt op: 13 jul. 2022

Thuiszorg

Om de coronaviruspandemie binnen het gezin weer onder controle te krijgen, moet de thuiszorg, zoals in het voorjaar, in cohorten worden georganiseerd.


Groepszorg betekent een vast team van zorgverleners en een vast team van verpleegkundigen die individueel verantwoordelijk zijn voor de zorg en ondersteuning van personen die COVID-19 hebben of door een arts als potentieel besmet worden beschouwd:

  • De zorg en ondersteuning voor (vermoedelijke) COVID-19 patiënten kan enkel en alleen nog geleverd worden door zorgverleners die in aangemelde cohortteams werken (mits tijdelijke uitzondering van dossiers in een uitdoofscenario).

  • Verzorgenden en verpleegkundigen die geen deel uitmaken van deze groepen voor (mogelijke) COVID-19 cliënten nemen de zorg op voor cliënten die niet besmet zijn. Deze cohortteams zijn terug opgestart sinds november 2021.


Inzet van cohortteams

Geregistreerde zorgcohorten worden beheerd door een lokale coördinator of thuisverpleegkundige.


In elke provincie is een provinciale coördinator thuiszorg en coördinator thuisverpleging aangesteld. Het doel is om het grote plaatje van actieve cohorten in de thuiszorg enerzijds en de thuiszorg anderzijds te monitoren om zo efficiënt mogelijk te werken en de behoeften op dit gebied in kaart te brengen.


Elke provincie heeft ook een coördinator thuiszorg en gezinszorg, de geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator.


De cohortteams worden op provinciaal niveau en op niveau van de eerstelijnszones opgericht. Elke eerstelijnszone en/of de geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator beslist wanneer een cohortzorg team wordt opgestart


Sinds november 2021 moeten nieuwe COVID19-positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via het 0800-nummer van de provincie. Dit nummer is 24/7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen. Aanvragen via dit nummer worden geregistreerd en vervolgens doorgestuurd naar de coördinator van het lokale cohort. Zij zorgen op hun beurt voor opnames en zorgplanning.


Inzet in woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen

Ook residentiële voorzieningen en voorzieningen voor personen met een handicap kunnen hulp vragen aan het Cohort Thuiszorg op de 0800-nummers van de provincie. Een team voor gezinsondersteuning en/of thuiszorg kan dan naar de locatie worden gestuurd.


De provinciale cohortzorgcoördinator luistert naar de vraag en verduidelijkt eerst de vraag. Vervolgens onderzoekt hij de mogelijkheden om een team uit de gezinszorg en/of thuisverpleging naartoe te sturen.Belangrijke nummers:

Dit zijn de 0800 -nummers COVID-19 van de cohortzorglijn:

Provincie

Telefoonnummer

West-Vlaanderen

0800 11 831

Oost-Vlaanderen

0800 11 832

Antwerpen

0800 11 833

Limburg

0800 11 834

Vlaams-Brabant

0800 11 835

Of voor meer informatiebezoek de website van het RIZIV: https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/verpleegkundigen-cohortzorg-huis.aspxbottom of page